O NAMA

o nama 

Preduzeće D.O.O. 16 Februar je privatno preduzeće, osnovano 2002 godine, sa sjedištem u Podgorici. Osnovna djelatnost preduzeća je pružanje logističkih usluga kod međunarodnog i unutrašnjeg željezničkog transporta. Sa razvojem tržišta i naše preduzeće je širilo svoje uslužne djelatnosti, tako da pored željezničkog transporta, pruža i usluge kod kamionskog transporta, pretovara, logističke i konsultantske usluge.

Od 2010 godine proširili smo djelatnost i u oblasti trgovine. Osnovna grana trgovine nam je prodaja željezničkih vučnih i vučenih vozila (lokomotiva i vagona), željezničkih šina, skretnica, pragova, kolosječnog pribora, zastornog materijala (tucanika) i td.

Od svog postojanja 16 Februar posluje po svim nacionalnim i međunarodnim propisima i uspješno je u svom poslovanju.

Dobitnik je prestižnog regionalnog sertifikata Excellent SME i sertifikata Poslovne izvrsnosti, a od strane Privredne komore Crne Gore preduzeće 16 Februar je prepoznato kao jedno od najboljih preduzeća u Crnoj Gori.

16 Februar d.o.o.

Cilj preduzeća

Cilj preduzeća 16 Februar d.o.o. je da konstantno radimo na unaprđivanju našeg poslovanja kako bi na najbolji mogući način zadovoljili potrebe naših klijenata, jer zadovoljstvo naših klijenata je naš najbolji pokazatelj uspjeha.

Vizija preduzeća

Vizija preduzeća 16 Februar d.o.o. se zasniva na dugoročnim planovima, da se zaokruži kompletana usluga u oblasti željeznice i da uz naš stručni tim možete na jednom mjestu dobiti sve što Vam je potrebno, a vezano je za željeznicu!

o_nama_1
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt